Krajská rada seniorů Olomouckého kraje

S KRSOL spolupracujeme na mnoha aktivitách. Oslovují nás vždy, když potřebují zdravotní dozor na svých akcích jako např. Sportovní den seniorů, Tábor pro seniory a podobně. Máme tu čest zasedat v porotě a věnovat ceny na akci Babička roku, která se už se díky své oblibě rozšířila do všech krajů. S krajskou radou chystáme také vzdělávací a osvětové přednášky pro kluby seniorů.


Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Vstřícný personál, diskrétní prostředí.

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace