Ambulance Medicíny dlouhodobé péče

Lékař v ambulanci Medicíny dlouhodobé péče se Vám bude věnovat, abyste mohli co nejdéle setrvat doma mezi blízkými, ve zdraví a psychické pohodě.

Medicína dlouhodobé péče je komplexní management zdraví, je zastřešující specializovanou péčí, kterou lékař naplňuje medicínské i nemedicínské potřeby lidí s chronickými nemocemi či disabilitou bez určení věku. Jedná se o pacienty v domácím prostředí, v komunitách, asistovaném prostředí, domovech či před propuštěním ze zdravotnických zařízení.

Co u nás v AGE Centru znamená celostní lékařský přístup?

  • péče o medicínské i nemedicínské potřeby pacientů,
  • komplexní management zdraví pro pacienty s chronickým onemocněním nebo disabilitou,
  • dohled nad vyšetřeními a léky, aby se zamezilo jejich zbytečnému opakování, nadužívání a případným nežádoucím reakcím mezi jednotlivými léky (tzv. audit léků),
  • úzká spolupráce s rodinou, lékaři a okolím pacientů k zajištění jejich pohody,
  • sociální poradenství a pomoc při zajišťování domácí péče.
Geriatrie

Geriatrie

Odběrová místnost

Odběrová místnost


Unikátní postavení lékaře Medicíny dlouhodobé péče je dáno šíří znalostí v oblasti medicínské i sociální

  • Lékař je poradcem pro pacienty s chronickými chorobami nebo disabilitou. Spojuje a rozčleňuje komplexní péči a tím zvyšuje komfort pacienta i pečujících,
  • Jasně definuje potřeby pacienta v časové ose bez nutnosti opakujících se, mnohdy dublovaných, vyšetření a testů (tzv. komplexní plán péče),
  • Na audity léků využívá nejmodernější počítačové programy, které se pravidelně aktualizují, a aktivně spolupracuje s klinickým farmakologem.

Dále by Vás mohlo zajímat

Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Vstřícný personál, diskrétní prostředí.

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace