AGE Centrum Olomouc v datech

Důležitá data a výročí

15. 9. 2016   Slavnostní otevření AGE Centra

jaro 2018   Proběhla akreditace České alzheimerovské společnosti (ČALS). AGE Centrum získává statut Kontaktního místa a certifikát Vážka

podzim 2018   AGE Centrum má více než 10 zaměstnanců. 

září 2018   Denní psychiatrický stacionář obohacuje svůj program o prvky arteterapie a muzikoterapie. 

prosinec 2018   Firma adoptovala obyvatele olomoucké zoo, krásné a odvážné medojedy. 

leden 2019   AGE Centrum má již 3 certifikované trenérky paměti 1. st.

březen 2019   Spuštění nové služby pro pacienty v rámci psych. reformy: terénní psychiatrická sestra.

jaro 2019   Navázání spolupráce se soc. odborem města Olomouce (nabídka zvýhodněných tréninků paměti, zdravotní dozor na akcích města, atd.).

r. 2019   Intenzivní příprava na akreditaci zdravotnického zařízení. 

podzim 2019   Navázání spolupráce se ZUŠ Žerotín. V listopadu proběhl 1. společný koncert a výstava klientů stacionáře pro členy rodiny a veřejnost. 

Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Vstřícný personál, diskrétní prostředí.

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace