Město Olomouc - odbor sociální

Díky spolupráci AGE Centra a sociálního odboru města Olomouce si mohou nechat senioři zdarma vyšetřit paměť nebo navštěvují tréninky paměti za zvýhodněnou cenu. Rádi se účastníme akcí, které sociální odbor pořádá. Třeba jako zdravotní dozor na sportovních kláních a plesech seniorů, případně pomáháme s tvorbou programu různých akcí pro seniory (přednášky, soutěže, atd).

Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Vstřícný personál, diskrétní prostředí.

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace