Poslání AGE Centra Olomouc

Naším posláním je zajistit Vám a Vašim blízkým tu nejlepší péči o zdraví a duševní kondici. Nabízíme komplexní služby pro prevenci vzniku chorob spojených se stářím až po jejich léčbu a zmírňování příznaků.

Naším prvořadým úkolem je optimalizovat péči o Vaše zdraví, zajistit šetrnost léčby k Vašemu tělu a celostním přístupem podporovat Vaši kvalitu života. 

Pacientům ve věku nastupujícího stáří nabízíme tzv. anti-AGEing

 • péči k dlouhodobému udržení nejlepší fyzické i psychické kondice při nejvyšším stupni zdraví
 • preventovat vznik onemocnění spojených se stárnutím

Naše cíle

 • prostřednictvím koordinace služeb lékařů - specialistů zajistit náležitou celostní péči pacientům v domácím léčení a zajistit tak jejich setrvání doma,
 • celostním přístupem ke každému pacientovi sjednotit a optimalizovat péči o jeho zdraví,
 • poskytovat zdravotní služby celostního charakteru pacientům s chronickými onemocněními, disabilitou, geriatrickými a psychiatrickými chorobami,
 • poskytovat služby denního psychiatrického stacionáře (zdravotní služba v rámci zdravotního pojištění),
 • poskytovat poradenství ve zdravotně - sociální oblasti.

Naše zásady

 • naslouchat, vysvětlovat a edukovat
 • věnovat Vám dostatek času, bez dlouhého čekání v čekárně
 • spolupracovat s Vaším praktickým lékařem v péči o Vaše zdraví
 • určit a vyřadit nadbytečné zdravotní procedury a léky, které nemají fakticky pozitivní vliv na Vaše zdraví
 • určit nezbytná vyšetření a navazující služby specialistů a dalších poskytovatelů zdravotních či sociálních služeb, které Váš celkový stav vyžaduje

Těšíme se na spolupráci s Vámi. Vaše AGE Centrum


Čekárna

Čekárna
Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Vstřícný personál, diskrétní prostředí.

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace