Terénní psychiatrická sestra

Ne každý psychiatrický pacient má dost fyzických či duševních sil na to, aby navštěvoval terapii ambulantně. Ulevit v takových případech může psychiatrická sestra v terénu.  

Pro tyto případy můžete využít naši službu terénní psychiatrické sestry. Pomůže Vám při péči o Vašeho blízkého převzetím dohodnuté části kompetencí při péči o něj. Dohlédne např. na dodržování léčebného režimu i užívání léků, pomůže se začleněním pacienta do sociálního prostředí. Uplatní se také v oblastech prevence remisí, opakujících se hospitalizací, případně psychosociálních intervencí.

Ve spolupráci s praktickými lékaři nebo psychiatry Vám naše terénní sestra poskytne

  • Pomoc při péči o náročné psychiatrické pacienty, případně o gerontopsychiatrické pacienty
  • péči o dispenzarizované pacienty
  • komplexní psychiatrickou rehabilitaci v domácím prostředí pacienta
  • dohled nad dodržováním léčebného režimu a užíváním medikace
  • podání depotního léku (terénní aplikace/převzetí do péče)
  • krizovou intervenci psychiatrickou sestrou
  • přípravu podkladů nejen pro přiznání důchodů aj.
  • další služby dle Vašich požadavků
Psychiatrická sestra

Psychiatrická sestra
Zajistíme péči dle indikace praktického lékaře nebo psychiatra a podáme zpětnou vazbu do zdravotní dokumentace pacienta.


Dále by Vás mohlo zajímat:

Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Vstřícný personál, diskrétní prostředí.

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace