Denní psychiatrický stacionář s psychoterapeutickým programem

Pečujete o stárnoucí rodiče či prarodiče, kteří nejsou v důsledku psychických nemocí spojených se stářím již zcela "ve své kůži"? Rádi byste, kdyby se někde mohli věnovat kognitivní rehabilitaci, procvičování paměti a aktivitám, které zpomalí jejich nemoc?

Podnětné prostředí našeho denního stacionáře

Nabízíme psychoterapeutické programy pro skupiny pacientů (2 - 12 osob) pod vedením kvalifikovaného psychoterapeuta. Naše příjemné prostory vytvářejí důstojné, klidné a přátelské prostředí, kde mohou dosahovat pokroků v léčbě a také bez obav sdílet své pocity, názory, obavy. Programy jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Pro koho jsou programy v našem stacionáři určený?

Programy jsou zaměřeny na pacienty trpící lehčími a středně závažnými formami demence, případně oslabením paměti nebo s kognitivními poruchami. Programy jsou zaměřeny na podporu kognitivní rehabilitace, procvičování paměti, znovu zapojování do života, nácviku soběstačnosti.

Smysluplně strávený čas, rozvoj společenských kontaktů i nácvik soběstačnosti

Návštěvami stacionáře mohou Vaši blízcí obnovovat společenské kontakty, díky společným aktivitám mohou poznat nové přátele, získat podněty pro nové koníčky, obnovovat své sebevědomí a svou soběstačnost. K pocitu důvěry a bezpečí a "známému" prostředí přispívá fakt, že obsazení skupin se mění pozvolna a průběžně, klienti si tak mohou být jisti, že budou na jednotlivých setkáních vídat známé tváře.

Pravidelné docházení do stacionáře napomáhá k nastolení tolik důležitého denního režimu klientů, který je klíčový k získání pocitu smysluplně stráveného dne. Programy ušité na míru pro každou skupinu pomáhají klientům ve zvládání jejich potíží, ale také k pochopení jejich vzniku a podstaty, k tréninku sociálních dovedností.

  • Obsah programu

trénink paměti a kognitivních funkcí, komunitní sdílení ve skupině, relaxace, pohybové aktivity a cvičení, pracovní terapie (ergoterapie), reminiscenční terapie, muzikoterapie, arteterapie


Stacionář, terapeutická místnost

Stacionář, terapeutická místnost


Délka našich programů

V rámci denního psychiatrického stacionáře nabízíme dva typy programu. Prvním typem je program pro osoby v počátečních fázích onemocnění demencí nebo osoby s diagnózou mírné kognitivní poruchy. Tento program se koná každé všední dopoledne (pondělí–pátek). Druhý typ programu je určen osobám ve středně těžké až těžké fázi onemocnění, a koná se v odpoledních hodinách v pondělí a ve středu.

Po dohodě můžeme zprostředkovat kontakt na převozovou službu, která zajistí dopravu do a ze stacionáře.

Co je potřeba k tomu, aby člověk mohl stacionář navštěvovat?

Pobyt ve stacionáři indikuje psychiatr na základě vyšetření. Doporučení praktického či jiného lékaře není třeba. Indikaci další péče pak v pravidelných intervalech vyhodnocuje psychiatr.

Bližší informace vám rádi podáme osobně nebo po telefonu. V případě, že psychiatr péči v denním psychiatrickém stacionáři doporučí, je třeba absolvovat jeden den „na zkoušku“. Nezbytná je také úvodní schůzka pacienta a/nebo pečující osoby s psycholožkou, která detailně vysvětlí fungování stacionáře i mezioborové spolupráce v rámci našeho zařízení.

Stacionář, šatna

Stacionář, šatna

Stacionář, kuchyňka

Stacionář, kuchyňka


Pacientům se ve stacionáři věnují

Psycholožky:

Koterapeut:


Dále by Vás mohlo zajímat

Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Vstřícný personál, diskrétní prostředí.

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace