Denní psychiatrický stacionář s psychoterapeutickým programem

Pečujete o stárnoucí rodiče či prarodiče, kteří nejsou v důsledku psychických nemocí spojených se stářím již zcela "ve své kůži"? Rádi byste, kdyby se někde mohli věnovat kognitivní rehabilitaci, procvičování paměti a aktivitám, které zpomalí jejich nemoc?

Podnětné prostředí našeho denního stacionáře

Nabízíme psychoterapeutické programy pro skupiny pacientů (2 - 12 osob) pod vedením kvalifikovaného psychoterapeuta. Naše příjemné prostory vytvářejí důstojné, klidné a přátelské prostředí, kde mohou dosahovat pokroků v léčbě a také bez obav sdílet své pocity, názory, obavy. Programy jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Pro koho jsou programy v našem stacionáři určený?

Programy jsou zaměřeny na pacienty trpící lehčími a středně závažnými formami demence, případně oslabením paměti nebo s kognitivními poruchami. Programy jsou zaměřeny na podporu kognitivní rehabilitace, procvičování paměti, znovu zapojování do života, nácviku soběstačnosti.

Smysluplně strávený čas, rozvoj společenských kontaktů i nácvik soběstačnosti

Návštěvami stacionáře mohou Vaši blízcí obnovovat společenské kontakty, díky společným aktivitám mohou poznat nové přátele, získat podněty pro nové koníčky, obnovovat své sebevědomí a svou soběstačnost. K pocitu důvěry a bezpečí a "známému" prostředí přispívá fakt, že obsazení skupin se mění pozvolna a průběžně, klienti si tak mohou být jisti, že budou na jednotlivých setkáních vídat známé tváře.

Pravidelné docházení do stacionáře napomáhá k nastolení tolik důležitého denního režimu klientů, který je klíčový k získání pocitu smysluplně stráveného dne. Programy ušité na míru pro každou skupinu pomáhají klientům ve zvládání jejich potíží, ale také k pochopení jejich vzniku a podstaty, k tréninku sociálních dovedností.

  • Obsah programu

trénink paměti a kognitivních funkcí, komunitní sdílení ve skupině, relaxace, pohybové aktivity a cvičení, pracovní terapie (ergoterapie), reminiscenční terapie, muzikoterapie, arteterapie


Stacionář, terapeutická místnost

Stacionář, terapeutická místnost


Délka našich programů

Nabízíme možnost 3 hodinového nebo 6 hodinového terapeutického programuKlienti si mohou vybrat, kolik času s námi chtějí strávit. Zda se cítí jen na dopolední nebo jen odpolední program nebo zda se chtějí zúčastnit celodenního programu.

Po dohodě zprostředkujeme dovoz obědů, případně kontakt na převozovou službu, která zajistí dopravu ze stacionáře.

Co je potřeba k tomu, aby člověk mohl stacionář navštěvovat?

Pobyt ve stacionáři indikuje psychiatr na základě vyšetření. Doporučení praktického či jiného lékaře není třeba. Indikaci další péče pak v pravidelných intervalech vyhodnocuje psychiatr.

Bližší informace vám rádi podáme osobně nebo po telefonu. Osobně či telefonicky si také můžete dohodnout návštěvu programu "na zkoušku".

Stacionář, šatna

Stacionář, šatna

Stacionář, kuchyňka

Stacionář, kuchyňka


Klientům se ve stacionáři věnují

Psycholožky:

Koterapeut:


Dále by Vás mohlo zajímat

Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Krátké objednací
lhůty
, diskrétní
prostředí

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace

Opatření

Žádáme své pacienty, aby při pobytu na našem centru i nadále používali roušku, při příchodu si vydezinfikovali ruce a chodili v doprovodu max. jedné osoby. Jsme centrum, které se specializuje na péči o seniory a chronicky nemocné. V případě, že aktuálně trpíte nějakým respiračním onemocněním, berte ohled na naše klienty a svoji návštěvu odložte. Děkujeme.