Ambulance Geriatrie

Když nám stůňou děti, obracíme se na pediatra. Když nejsou fit naši rodiče nebo prarodiče, vyhledáme pomoc geriatra. 

Lékař v naší ambulanci geriatrie se věnuje prevenci a léčbě závažných a chronických chorob spojených se zvyšujícím se věkem. 

Geriatrie je celostní medicínský obor, který se zaobírá komplexní péčí o pacienta nad 65 let. Integruje v sobě znalosti z oborů vnitřní lékařství, neurologie, psychiatrie, rehabilitace, klinické výživy, klinické farmakologie, onkologie a paliativní medicíny. U nás v AGE Centru je cílem geriatrie zlepšit podmínky poskytované zdravotní péče pro všechny ve věku nad 60 let a zajistit rovný přístup k péči. Plus, v rámci prevence, také edukovat cílovou populaci. 

Specializovaná péče, prevence depresí a demence, terapie

Co Vám náš lékař může nabídnout

  • Vám nebo Vašim blízkým poskytne specializovanou zdravotní péči na základě znalosti zvláštností diagnostiky a terapie chorob ve stáří (syndromy),
  • rozpozná rizika chorob spojených se stárnutím a klade důraz na udržení dlouhodobé soběstačnosti a fyzické zdatnosti,
  • se věnuje prevenci chronických onemocnění, jejich léčbě a sledování (součástí vyšetření jsou např. také testy paměti jako prevence včasného odhalení demencí včetně Alzheimerovy choroby), 
  • propojuje znalosti z oborů vnitřní lékařství, neurologie, psychiatrie, rehabilitace, klinické výživy, klinické farmakologie, onkologie a paliativní medicíny,
  • diagnostikuje a pomáhá léčit psychická onemocnění, především demence a deprese, včas odhaluje deliria a jejich příčiny.

Náš lékař v ambulanci geriatrie spolupracuje

  • s praktickými lékaři a specialisty,
  • se zařízeními následné péče,
  • i se sociální sférou podle stanoveného plánu komplexní péče.

Nabízíme návazné služby dle závažnosti potíží

Geriatrie

Geriatrie

Jak často by měl senior geriatra navštěvovat?

Komplexní geriatrické vyšetření doporučujeme absolvovat v rámci prevence 1x ročně, u pacientů nad 85 let upřednostňujeme tuto “inventuru zdraví” 2x do roka. Dožíváme se sice vyššího věku, ale hranice věku, do které žijeme ve zdraví, se neposouvá. Je ale možné pracovat na zpomalení nebo odvrácení tohoto stavu.


Dále by Vás mohlo zajímat

Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Vstřícný personál, diskrétní prostředí.

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace