Dotační tituly z ESF a ERDF

Díky dotačním titulům máme možnost rozšiřovat a zkvalitňovat péči, kterou Vám věnujeme. Jsme hrdi na to, že naše projekty získávají podporu na evropské úrovni. 

Projekt ESF (Evropský sociální fond)

Název projektu: AGE Centrum

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009544

Web projektu: ageco-age.dev.cepac.cz

AGE Centrum s.r.o. bylo zařazeno do projektu dotačního titulu prostřednictvím z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je zlepšení a zefektivnění řízení v oblasti age managementu s využitím moderních metod řízení a rozvojem lidských zdrojů. 

Projekt ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj)

Název projektu: Psychiatrická ambulance a stacionář – AGE Centrum Olomouc

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0009676

Web projektu: ageco.dev.cepac.cz

Projekt je financován z prostředků Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu ČR.

Projekt se zaměřuje na vybudování psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí a stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby. Motivem pro formulaci a následnou realizaci předkládaného projektu byla jednoznačná potřeba moderního ambulantního zařízení s rozšířenou psychiatrickou péči pro všechny pacienty se specializací na gerontopsychiatrii, která v našem regionu zcela chybí. Význam podtrhuje i demografický vývoj populace.

Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Vstřícný personál, diskrétní prostředí.

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace