Klinická psychologie a psychoterapie

Klinická psychologie

Necítíte se ve své kůži, jste podráždění, špatně spíte, ale nechcete svoji situaci řešit léky? Řešíte krizi, rozvod nebo dlouhodobou vyčerpávající péči o někoho blízkého? Zvažte návštěvu klinického psychologa u nás, v AGE Centru.

Klinický psycholog je atestovaným odborníkem na duševní nemoci a duševní zdraví, je podrobně vzdělán v psychologii osobnosti, vývojové psychologii, psychologii zdraví a nemoci (tj. klinická psych.), věnuje se psychologické diagnostice, umí pracovat s psychologickými testy a řádně je interpretovat.

Na našeho klinického psychologa se určitě obraťte v případě, že

 • jste dostali doporučení absolvovat psychologické testy od praktika nebo jiného specialisty
 • aktuálně řešíte životní krizi (rozvod, ztráta partnera nebo smrt blízkého člověka, nezaměstnanost, …)
 • trpíte poruchami spánku, stálou vyčerpaností, úzkostnými stavy apod.
 • máte dlouhodobé zdravotní potíže bez zjevné příčiny, psychosomatické potíže
 • bojujete s nízkým sebevědomím a sebehodnocením
 • chcete řešit špatné rodinné vztahy
 • trápí Vás bezdůvodné pocity smutku, špatné zvládání emocí

Stačí se telefonicky nebo osobně na recepci AGE Centra objednat.

Medicína dlouhodobé péče/ Psychiatrie

Medicína dlouhodobé péče/ Psychiatrie

Jak vypadá první návštěva u psychologa? 

První návštěva u psychologa je především seznamovací. Vaším společným úkolem bude pojmenovat, s čím Vám může psycholog pomoci. Nedá Vám přesný návod, jak Vaši situaci zvládnout, nýbrž vhodnými otázkami Vás navede, abyste sám/sama odhalil(a) jádro problému a jeho řešení. 

Bude stačit jedna konzultace? 

Je důležité, aby si klient s psychologem vzájemně, takzvaně lidsky, porozuměli.  Intenzita návštěv je na dohodě. Někdy se může jednat pouze o jednu konzultaci, jiní klienti se rozhodli docházet delší dobu.

Lékařské tajemství

Samozřejmostí je zachování mlčenlivosti, veškeré informace jsou lékařským tajemstvím.Dále by Vás mohlo zajímat


Ambulance Psychoterapie

Psychoterapie je jedním ze způsobů léčby psychických obtíží bez použití léků. Procházíte krizí, rozvodem, děti již odešly z domu a v práci se dlouhodobě příliš nedaří? Chtělo by to nějakou hlubší změnu? Zvažte návštěvu terapeuta u nás, v AGE Centru.

Psychoterapeutický proces může být běh na dlouhou trať, pokud chce člověk změnit již neužitečné vzorce chování nebo problematické postoje  (ať již k sobě samému nebo k ostatním lidem a situacím). Úspěšná psychoterapie je taková, která klientovi ulevila v případě akutního problému, ale hlavně jej připraví na budoucí úspěšné řešení nebo předcházení problematickým situacím.


Psychoterapeut

 • má odborné vzdělání v oblasti psychoterapie (psychoterapeutický výcvik). Může tak nabídnout léčbu duševních poruch a podporu harmonického rozvoje osobnosti cestou psychoterapie.

Psychoterapeut disponuje řadou léčebných metod a technik, například

 • empatický rozhovor,
 • emoční abreakce (uvolnění zablokovaných emocí),
 • nácvikové techniky,
 • experimentální techniky (dle absolvovaného terapeutického výcviku),
 • práce s tělem a další.

Výběr technik si klade za cíl upravit duševní zdraví a spokojenost klienta a ve velké míře závisí na zaměření terapeuta. Velmi také záleží na povaze problému klienta či na tom, zda se jedná o psychoterapii individuální či skupinovou. Obecně však platí, že největší terapeutický přínos má kvalitně navázaný terapeutický vztah a z toho plynoucí oboustranná důvěra mezi terapeutem a klientem, resp. skupinou.

Psychoterapie

Psychoterapie

V případě, že se Vám nedaří potíže zvládnout ani s přispěním psychoterapie, může Vám terapeut doporučit nebo sám provést podrobnější diagnostiku, nebo Vás pošle za psychiatrem, který může stanovit potřebnou medikaci.

Služby našich psychoterapeutů jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Máte-li o konzultaci v naší ambulanci psychoterapie zájem, zavolejte si o termín.


Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Vstřícný personál, diskrétní prostředí.

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace