Ambulance psychiatrie, gerontopsychiatrie

Lékař psychiatr se bude věnovat péči o udržení Vašeho duševního zdraví a kognitivních funkcí. U nás v AGE Centru poskytujeme pacientům komplexní péči, takže na léčbě se spolu s psychiatrem podílí také specialisté z dalších ambulancí.

Gerontopsychiatrická a psychiatrická ambulance u nás v AGE Centru zajišťuje, spolu s ambulancí psychoterapie,

  • diagnostiku a léčbu duševních onemocnění,
  • psychoterapeutické vedení pacientů,
  • poradenství pro členy rodiny či pečující o duševně nemocného pacienta.
Medicína dlouhodobé péče/ Psychiatrie

Medicína dlouhodobé péče/ Psychiatrie

Psychoterapie

Psychoterapie


Ambulance gerontopsychiatrie

je specializovaná především na problematiku seniorské populace.

  • zabývá se léčbou psychických poruch, které vznikají ve stáří. Mezi nejvýznamnější onemocnění patří demence, deliria a deprese. 
  • věnuje i závislostem na návykových látkách u seniorů (analgetika, hypnotika a jiné léky, alkohol), paranoidním a halucinatorním stavům.

Gerontopsychiatrie

  • zajištuje prevenci vzniku duševních poruch spojených se stárnutím, nebo pomáhá se zpomalením jejich rozvoje,
  • poskytuje komplexní ošetření a služby, které potřebují lidé s omezenou soběstačností a kognitivní nedostatečností,
  • zvyšuje efektivitu psychiatrické péče včasnou diagnostikou a identifikací skrytých psychiatrické nemocnosti,
  • poskytuje paměťový trénink a poradenství.

Máte-li o konzultaci v naší ambulanci gerontopsychiatrie nebo psychiatrie, zavolejte si o termín.

Co jste možná nevěděli

Senioři trpící duševním onemocněním, které vzniklo v mládí nebo ve středním věku, zůstávají obvykle v péči psychiatrů pro dospělé a neléčí se v zařízeních pro seniory.

Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Vstřícný personál, diskrétní prostředí.

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace