Projekty s Ministerstvem pro místní rozvoj

Psychiatrická ambulance a stacionář - AGE Centrum Olomouc

STRUČNĚ O PROJEKTU

Projekt se zaměřuje na vybudování psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí a stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby. Motivem pro formulaci a následnou realizaci předkládaného projektu byla jednoznačná potřeba moderního ambulantního zařízení s rozšířenou psychiatrickou péčí pro všechny pacienty se specializací na gerontopsychiatrii, která v našem regionu zcela chybí. Význam podtrhuje i demografický vývoj populace.

EF pro regionální rozvoj

EF pro regionální rozvojCÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je zlepšení dostupnosti a kvality psychiatrické lékařské péče v komunitním prostředí v Olomouckém kraji, přesněji v lokalitě města Olomouc.

Dílčí cíle projektu:

 • vytvoření psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí,
 • vytvoření denního psychiatrického stacionáře s psychoterapeutickým programem se zaměřením na psychoterapeutické služby,
 • zajištění přímého bezbariérového přístupu do zařízení,
 • zvýšit spokojenost uživatelů a jejich rodin s poskytovanou psychiatrickou péčí,
 • zvýšení kvality poskytovaných služeb stacionáře jako je například zahradní terapie.

Očekávané změny v důsledku projektu

Základním přínosem projektu je vznik nové psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí a psychiatrického stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby, které jsou zcela v souladu s reformou psychiatrické péče a to zlepšením dostupnosti kvalitní psychiatrické lékařské péče v komunitním prostředí. Kvalita zdravotních služeb poskytovaných v rámci psychiatrické péče totiž určuje, zda se pacient vůbec a jak rychle vrátí do svého přirozeného prostředí, stejně jako u prevence relapsu onemocnění.

V rámci projektu byly provedeny stavební úpravy, které nejsou součástí projektu, dále byl proveden nákup nemovitosti, a předpokládá se další etapa úprav objektu dle projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení, které jsou zařazeny do způsobilých nákladů projektu. Dále došlo k vybavení celé jednotky zařízení, které také není součástí projektové žádosti.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou osoby s duševními poruchami a poruchami chování a také jejich rodiny.

Nově vybudované zařízení ambulance s rozšířenou péčí pro psychiatrická onemocnění a psychiatrický stacionář se zaměřením na psychoterapeutické služby se budou věnovat pacientům z celého diagnostického spektra duševních poruch. Cílovou skupinou v projektu jsou především osoby s duševními poruchami v celém spektru popř. jejich rodiny. U gerontopsychiatrie pak pacienti s duševními poruchami souvisejícími se stářím nebo ve stáří vzniklých, s důrazem na poruchy kognitivních funkcí. Další popis potenciálu cílové skupiny je uveden v příloze číslo 4 projektového záměru.

AKTIVITY V PROJEKTU 

Projekt bude realizován pomocí následujících aktivit:

 • Nákup budovy a vybudování ambulance a stacionář 
 • Rekonstrukce prostor ambulance a stacionářeNákup budovy a vybudování ambulance a stacionáře

CÍL ETAPY

Cílem této etapy je příprava a následný nákup budovy, která se nachází na adrese Na Šibeníku 914/1, 779 00 Olomouc. Přesněji nákup 1 jednotky této budovy.

ČINNOSTI ETAPY

 • znalecký posudek nemovitosti viz příloha žádosti
 • příprava nákupu budovy
 • nákup objektu
 • vybudování zařízení
 • splacení objektu v plné výši

KDO REALIZUJE ETAPU

 • Manažer projektu
 • Asistent projektu
 • Finanční manažer
 • Externí dodavatel/é

VÝSTUPY ETAPY

 • kupní smlouva
 • znalecký posudek nemovitosti

HARMONOGRAM REALIZACE ETAPY

Tato etapa projektu bude probíhat od 1 měsíce do 27 měsíce projektu.


Rekonstrukce prostor ambulance a stacionáře

CÍL ETAPY

Cílem této etapy je rekonstrukce prostor, přesněji rekonstrukce terasy a vzduchotechniky v objektu v ulici Na Šibeníku pro ambulanci a stacionář s psychoterapeutickým programem.

ČINNOSTI ETAPY

 • příprava na výběr dodavatele
 • výběrové řízení
 • rekonstrukce prostor ambulance a stacionáře (rekonstrukce terasy, vybudování bezbariérového přístupu, vybudování vzduchotechniky)
 • rekonstrukce terasy
 • vybudování bezbariérového přístupu
 • vybudování vzduchotechniky

KDO REALIZUJE ETAPU

 • Manažer projektu
 • Asistent projektu
 • Finanční manažer
 • Externí dodavatel/é

VÝSTUPY

 • výstupem je zpráva z přípravy výběrového řízení
 • výsledek výběrového řízení
 • bezbariérový přístup do zařízení
 • zrekonstruovaná terasa pro potřeby zahradní terapie atd.
 • vybudovaná vzduchotechnika (klimatizace) pro zlepšení poskytování služeb

HARMONOGRAM REALIZACE ETAPY

Tato etapa projektu bude probíhat posledních 10 měsíců projektu.

OSTATNÍ INFORMACE

Projekt je financován z prostředků Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu ČR.

Podrobnější informace naleznete na ERDF

Název projektu: Psychiatrická ambulance a stacionář – AGE Centrum Olomouc

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0009676

Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Vstřícný personál, diskrétní prostředí.

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace