Týden paměti s Českou alzheimerovskou společností

MOTTO: Diagnózu je třeba znát včas! Projekt byl zahájen v červnu 2008 a od té doby úspěšně pokračuje. Od roku 2018 se jej aktivně účastní i AGE Centrum. Týden paměti s ČALSem se koná během září. Bezplatné testování probíhá ale během celého roku.

Myslíte si, že zapomínání ke stáří prostě patří? 

Omyl. Problémy s pamětí mohou ukazovat na počínající Alzheimerovu chorobu. Ta je nejčastější příčinou demence, která postupně vede k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Podle posledních odhadů je demencí postiženo více než 156 000 občanů ČR. Léčí se ale méně než čtvrtina pacientů.

První příznaky Alzheimera, jak mu leckdy domácky říkáme, jsou pozvolné a mohou být velmi nenápadné. Začíná to zhoršováním paměti, hlavně té krátkodobé. Postupně se nemocný není schopen postarat o některé věci v domácnosti, má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat.

Proč je důležité první příznaky nepodceňovat?  

Včasná diagnostika je totiž tou nejlepší cestou léčby pacienta. V současné době sice neumíme Alzheimerovu chorobu vyléčit úplně. Ale léky, které se nemocným předepisují, dokážou do jisté míry postup nemoci pozastavit a v zásadě konzervovat momentální stav. Právě proto je nesmírně důležité odhalit diagnózu v co nejranější fázi, kdy je nemocný ještě schopen se postarat sám o sebe, kdy je také schopen rozhodovat o svém dalším životě (o své péči, o uspořádání majetkových a rodinných záležitostí, atd.).

Pociťujete na sobě příznaky zhoršování paměti?

Není nic jednoduššího, než se obrátit na AGE Centrum a nechat se zdarma otestovat. Zbytečně v sobě neduste stres z nejistoty, zda máte nebo nemáte Alzheimerovu chorobu. Paměť se může zhoršovat např. i vlivem depresí nebo špatné životosprávy, dehydratace, atd. Odborník ale příčinu problémů s pamětí odhalí. 

Co se děje po vyšetření?

Výsledek testu se dozvíte hned na místě včetně doporučení, jak dále pokračovat. Pokud se odhalí závažné potíže, je třeba následně podstoupit odborné vyšetření u neurologa, psychiatra, anebo geriatra, který pomocí dalších testů zjistí, co je příčinou poruchy paměti a případně zahájí vhodnou léčbu. 


Co by Vás mohlo dále zajímat?

Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Vstřícný personál, diskrétní prostředí.

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace