Ambulance Psychoterapie

Psychoterapie je jedním ze způsobů léčby psychických obtíží bez použití léků. Procházíte krizí, rozvodem, děti již odešly z domu a v práci se dlouhodobě příliš nedaří? Chtělo by to nějakou hlubší změnu? Zvažte návštěvu terapeuta u nás, v AGE Centru.


Psychoterapeutický proces může být běh na dlouhou trať, pokud chce člověk změnit již neužitečné vzorce chování nebo problematické postoje  (ať již k sobě samému nebo k ostatním lidem a situacím). Úspěšná psychoterapie je taková, která pacientovi ulevila v případě akutního problému, ale hlavně jej připraví na budoucí úspěšné řešení nebo předcházení problematickým situacím.


Psychoterapeut

  • má odborné vzdělání v oblasti psychoterapie (psychoterapeutický výcvik). Může tak nabídnout léčbu duševních poruch a podporu harmonického rozvoje osobnosti cestou psychoterapie.

Psychoterapeut disponuje řadou léčebných metod a technik, například

  • empatický rozhovor,
  • emoční abreakce (uvolnění zablokovaných emocí),
  • nácvikové techniky,
  • experimentální techniky (dle absolvovaného terapeutického výcviku),
  • práce s tělem a další.

Výběr technik si klade za cíl upravit duševní zdraví a spokojenost pacienta a ve velké míře závisí na zaměření terapeuta. Velmi také záleží na povaze problému pacienta či na tom, zda se jedná o psychoterapii individuální či skupinovou. Obecně však platí, že největší terapeutický přínos má kvalitně navázaný terapeutický vztah a z toho plynoucí oboustranná důvěra mezi terapeutem a pacientem, resp. skupinou.

Psychoterapie

Psychoterapie

V případě, že se Vám nedaří potíže zvládnout ani s přispěním psychoterapie, může Vám terapeut doporučit nebo sám provést podrobnější diagnostiku, nebo Vás pošle za psychiatrem, který může stanovit potřebnou medikaci.

Služby našich psychoterapeutů jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Máte-li o konzultaci v naší ambulanci psychoterapie zájem, zavolejte si o termín.


Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Krátké objednací
lhůty
, diskrétní
prostředí

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace