Depotní stacionář

Máte předepsanou depotní medikaci od svého lékaře? Svěřte se do rukou našich odborníků. Na aplikaci depotního léku můžete přijít k nám do AGE Centra.

Pacientům nabízíme služby depotního stacionáře. V příjemném prostředí zajistíme aplikaci léku a také dohled nad Vaším zdravotním stavem po nezbytně nutnou dobu po aplikaci. Čas strávený u nás můžete využít ke čtení nebo ke sledování televize.

V případě, že již užíváte depotní léky delší dobu a dobře je snášíte, můžete využít služeb naší terénní psychiatrické sestry, která provede aplikaci u Vás doma.

Psychiatrická sestra

Psychiatrická sestra


Odběrová místnost

Odběrová místnost


Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Krátké objednací
lhůty
, diskrétní
prostředí

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace

Infuzní terapie

Nabízíme služby infuzní terapie. Krátké objednací lhůty v řádu dnů, někdy i hodin. Příjemné prostředí, zařízení výborně dostupné MHD i autem. Mimo podávání předepsaných infuzí pracujeme s širokou škálou doplňků "fyziologické regulační medicíny" (FRM), které zkonzultujete s našimi specialisty. Více informací ZDE