NOVĚ očkujeme i chronické pacienty

Senioři, Zdraví, Pacienti, Covid 19, očkování
23. 3. 2021

Od středy 24. března se mohou hlásit k očkování proti Covid-19 i chroničtí pacienti, kteří nesplňují podmínku věku nad 70 let. Potřebujete k tomu speciální kód.

  • Ten Vám může poskytnout Váš praktický nebo odborný lékař. Pak se můžete v systému Reservatic registrovat sami, vyčkáte na PIN2 a s ním vyberete termín očkování. S sebou si pak vezměte lékařskou zprávu od lékaře, který Vám kód poskytl. Mělo by v ní být uvedeno, s čím vším se léčíte, jakou užíváte medikaci a že jste indikováni k očkování proti Covid-19. Pomůže nám to tak lépe odhadnout Váš zdravotní stav a s ním spojené případné komplikace po vakcinaci. 
  • Pokud Váš lékař ještě nemá kód k dispozici, můžeme Vám jej poskytnout my v AGE Centru. Chcete svůj termín? Postupujte podle návodu níže.

Pokud trpíte nějakým chronickým onemocněním, které Vás řadí mezi rizikové pacienty, rádi Vám s registrací v systému Reservatic pomůžeme. Zda patříte do této skupiny si ověříte v tabulce pod textem. Dále postupujte takto:

  1. Nejprve si prosím zajistěte u svého praktického lékaře nebo specialisty stručnou lékařskou zprávu. Ta by měla obsahovat diagnózy, kterými trpíte, a léky, které užíváte. Pokud Vám Váš lékař očkování vyloženě doporučuje, prosíme taktéž uvést do zprávy. 
  2. S touto lékařskou zprávou se poté objednáte k nám na předočkovací vyšetření. Volejte recepci na čísle 603 339 339. Vyšetření probíhají většinou v pondělí nebo v úterý. Zaberou asi 30 minut. Během této doby náš lékař zkontroluje Vámi doloženou zprávu, probere s Vámi Váš zdravotní stav a rozhodne o potřebě očkování. 
  3. Následně Vám uděláme registraci v systému Reservatic a společně vybereme termín Vašeho očkování. 

Pokud je Vám něco nejasné, můžete se na nás obracet v pracovní době na telefonu 774 700 274 nebo emailu info@ctcenter.cz. Číslo na recepci využívejte prosím jen k objednání termínu na předočkovací vyšetření. Děkujeme za pochopení. 

 
Onemocnění Vydefinované diagnózy / zdravotní stavy na základě vyjádření příslušné odborné společnosti ČLS JEP 
diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem diabetes mellitus léčený PAD či inzulinem, který je komplikován alespoň jednou z následujících komorbidit:
• ischemická choroba srdeční
• arterriální hypertenze
• chronická ledvinovou nedostatečnost a po transplantaci
• s obezitou či plicním onemocněním
• s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou
obezita (BMI > 35 kg/m2) obezita (BMI > 35 kg/m2)
závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí) • idiopatická plicní fibróza (IPF) a jiné intersticiální plicní procesy ve sledování pneumologa
• chronická obstrukční plicní nemoc druhého a vyššího stupně na pravidelné léčbě ve sledování pneumologa
• bronchiektázie jakéhokoli původu ve sledování pneumologa
• cystická fibróza
• těžké astma v pravidelném sledování pneumologa nebo alergologa
• bronchogenní karcinom v léčbě ve sledování pneumologa či onkologa
• spánkové poruchy dýchání a/nebo respirační nedostatečnost z mimoplicních příčin (obezita, kyfoskolióza, neuromuskulární patologie) na domácí neinvazivní ventilační léčbě
závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu) • pacienti v chronickém dialyzačném léčení (hemodialýza a peritoneální dialýza)
• nemocní s onemocněním ledvin na imunosupresivní terapii
• nemocní se závažným snížením renální funkce (CKD G4 a G5)
závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)  • pacienti s chronickým jaterním onemocněním ve fázi cirhózy či pokročilé fibrózy (bez ohledu na etiologii)
• pacienti s chronickým jaterním onemocněním, kteří jsou imunokompromitováni
• pacienti s nádory jater a žlučových cest
• pacienti s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou s obezitou
onkologické onemocnění  • hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie
• hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií
• pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci
stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací • nemocní po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně s funkčním štěpem: ledviny (Z940), srdce (Z941), plic (Z942), srdce a plic (Z943), jater (Z944), kostní dřeně, střeva, slinivky břišní, kmenových buněk (Z948)
• nemocní v čekacích listinách na tyto transplantace
závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)  závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce – zejména, ale ne výhradně:
• srdeční selháni
• ischemická choroba srdeční
• chlopenní vady
• kardiomyopatie
• onemocnění plicní cirkulace
• nemocní po plicní embolii
vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky  vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky
závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém • závažné chronické neurologické onemocnění, které je spojeno s rizikem postižení dýchacího svalstva a / nebo s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 - pacienti s nervosvalovými chorobami (choroby periferních nervů a svalů, poruchy nervosvalového přenosu)
• pacienti s významným postižením hybnosti bez ohledu na etiologii (cévní, neurodegenerativní, potraumatické i jiné)
• pacienti s autoimunitními zánětlivými chorobami postihujícími centrální nebo periferní nervový systém
• pacienti s vzácnými chorobami nervového systému (vrozenými nebo získanými) s výše uvedeným rizikem

Pavlína Arely

Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Krátké objednací
lhůty
, diskrétní
prostředí

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace

OČKOVACÍ MÍSTO

Pro informace k očkování proti Covid-19 prosím volejte tel. číslo 774 016 873. Linku recepce prosím využívejte k objednání termínů do našich ambulancí.
Jednuchý návod registrace přes Reservatic najdete ZDE
Informativní videa k očkování si můžete pustit ZDE