Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě

Senioři, Lékaři, Zdraví, koronavirus, Covid 19
28. 7. 2020

Žádáme všechny stávající i nové pacienty a klienty AGE Centra, aby při pobytu na našem centru používali roušky, i když to aktuální opatření nutně nenařizují. Jsme zdravotní centrum, které se specializuje na péči o seniory a chronicky nemocné, kteří patří do ohrožené skupiny obyvatelstva. Nošení roušek ve zdravotnických zařízeních navíc doporučuje i prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek, který vysvětluje své doporučení v otevřeném dopise...

Vážené kolegyně a kolegové,

zvýšený výskyt případů onemocnění Covid-19 se po chaotickém rozvolňování protiepidemických opatření dal očekávat. Vzhledem k tomu, že k 1. červenci končila plošná povinnost nosit roušky v uzavřených prostorách, vyzval jsem pro jistotu po konzultaci s několika epidemiology a infektology ministra zdravotnictví, aby vydal nařízení, které by přikazovalo i nadále nošení roušek a užívání dezinfekce rukou ve všech zdravotnických zařízeních, přičemž by o případných výjimkách rozhodoval poskytovatel zdravotních služeb. 
Nevím, co si mám myslet o ministrovi, který mi nejprve vyhověl a poté, co jsem mu veřejně poděkoval, své nařízení změnil tak, že povinnost nadále platí pouze pro lůžková zdravotnická zařízení. Lékaři sice mohou i v ambulancích nadále nošení roušek vyžadovat, ale ministr Vojtěch nás svým alibistickým přístupem dostal do nepříjemné pozice těch, kdo podle některých lidí pacienty „šikanují“.
Opak je však pravdou. Nejde o šikanu, ale o ochranu. Pokud chceme jako lékaři normálně pracovat, musí zůstat nemocnice i naše ambulance bezpečným místem. Právě nošení roušek, které podle studií snižuje riziko přenosu infekce na třetinu, může spolu s užíváním dezinfekce rukou dát pacientům potřebný pocit bezpeční, aby se nebáli chodit k lékaři, a to ani v případech, kdy jde o „pouhou“ prevenci. 
Musíme mít na paměti, že do zdravotnických zařízení samozřejmě chodí převážně nemocní lidé, z nichž značná část patří v souvislosti s nemocí Covid-19 mezi rizikové skupiny. A pokud těmto lidem, kteří mají strach, chceme pomáhat, musíme jim zajistit pocit bezpečí. Z tohoto důvodu vám, bez ohledu na nařízení ministra Vojtěcha, doporučuji, abyste s přihlédnutím k místním podmínkám požadovali po pacientech nošení roušek a používání dezinfekce rukou.
Reakce ministerstva zdravotnictví na zhoršující se epidemickou situaci jsou stále chaotičtější a nám lékařům nezbývá nic jiného než přebírat zodpovědnost za bezpečnost našich pacientů, našich spolupracovníků i svoji vlastní. Nemocný zdravotník pacientům nepomůže a nemocnému zdravotníkovi nepomůže stát. To jsme si již vyzkoušeli. A pokud máte v této souvislosti nějaké pochybnosti, prostudujte si tzv. kompenzační vyhlášku vydanou ministrem Vojtěchem.

Buďme na sebe opatrní a k sobě navzájem ohleduplní. Nic to nestojí.

S kolegiálním pozdravem Milan Kubek

 

Pavlína Arely

Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Krátké objednací
lhůty
, diskrétní
prostředí

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace