AGE Centrum

Centrum celostní medicíny

První svého druhu v České republice. 

Více informací

Rozšířený tým psychoterapií

Dlouhodobě špatná nálada, problém s rozhodováním, partnerské neshody, složitá životní situace, to všechno mohou být důvody, proč navštívit individuální psychoterapii a začít řešit “svůj prob ... Více >>

PF 2019

Krásné Vánoce, pohodové chvíle strávené s rodinou, bohatou nadílku a do nového roku ať vkročíte pravou nohou! Jako relaxaci si poskládejte lišku, která je letos součástí našeho PFka. ... Více >>

Odpolední terapeutická skupinka

Náš psychiatrický stacionář se díky Vašemu zájmu dočkal rozšíření o odpolední terapeutickou skupinku. Bude bývat každý den od pondělí do čtvrtka od 13:00 do 15:00. ... Více >>

AGE Centrum

Je nestátní zdravotnické zařízení poskytující služby v oborech medicíny dlouhodobé péče, geriatrie, psychiatrie a denního psychiatrického stacionáře. Společně chceme zajistit tu nejlepší péči pacientům s chronickými onemocněními, disabilitou, pacienty ve věku nastupujícího stáří, seniory a pacienty vyžadující dlouhodobou zdravotní péči. Veškeré služby jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. 

 

Centrum celostní medicíny bylo založeno v roce 2016 jako nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu. Jsme zdravotnické zařízení sdružující ambulantní lékaře - specialisty se službami denního zdravotnického stacionáře. Jsme partnery pro registrující praktické lékaře a specialisty, s nimiž spolupracujeme v rámci péče o klientovo zdraví a pohodu. 

Poslání centra

AGE Centrum celostní medicíny si klade za cíl udržet a prodloužit dobu soběstačnosti a sebeobslužnosti našich klientů v domácím prostředí. Chceme zvýšit komfort našich pacientů, umožnit jim spokojeně žít doma bez ohledu na věk či disability.

 

Naši klienti, tedy pacienti s disabilitou, nebo jinými chronickými onemocněními, pacienti dlouhodobě nemocní a pacienti v seniorském věku vyžadují velmi citlivý a komplexní přístup k jejich zdraví. AGE Centrum je projektem odrážejícím potřebu vzniku zdravotnických zařízení celostního charakteru, která jsou schopna zajistit péči o seniory, pacienty s disabilitou a chronické pacienty v domácím léčení, propuštěné ze zdravotnických ústavů, a pro pacienty vyžadující celostní a dlouhodobou zdravotně-sociální péči.