AGE Centrum

Centrum celostní medicíny

První svého druhu v České republice. 

Více informací

Výluka tramvají směr Neředín

Pacienty, kteří se k nám do AGE Centra chystají na vyšetření v nejbližších týdnech, čekají výrazné dopravní komplikace. Linky č. 2 a 7 budou ve výluce od 29. června až do 17. srpna. Důvodem ... Více >>

Projekt AGE Management

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Podrobnější informace o ESF naleznete na www.esf ... Více >>

Psychiatrická ambulance a stacionář – AGE Centrum Olomouc

AGE Centrum bylo vybráno jako jedno z pilotních zařízení projektu IROP více informací na http://ageco.dev.cepac.cz/ ... Více >>

AGE Centrum

Je nestátní zdravotnické zařízení poskytující služby v oborech medicíny dlouhodobé péče, geriatrie, psychiatrie a denního psychiatrického stacionáře. Společně chceme zajistit tu nejlepší péči pacientům s chronickými onemocněními, disabilitou, pacienty ve věku nastupujícího stáří, seniory a pacienty vyžadující dlouhodobou zdravotní péči. Veškeré služby jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. 

 

Centrum celostní medicíny bylo založeno v roce 2016 jako nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu. Jsme zdravotnické zařízení sdružující ambulantní lékaře - specialisty se službami denního zdravotnického stacionáře. Jsme partnery pro registrující praktické lékaře a specialisty, s nimiž spolupracujeme v rámci péče o klientovo zdraví a pohodu. 

Poslání centra

AGE Centrum celostní medicíny si klade za cíl udržet a prodloužit dobu soběstačnosti a sebeobslužnosti našich klientů v domácím prostředí. Chceme zvýšit komfort našich pacientů, umožnit jim spokojeně žít doma bez ohledu na věk či disability.

 

Naši klienti, tedy pacienti s disabilitou, nebo jinými chronickými onemocněními, pacienti dlouhodobě nemocní a pacienti v seniorském věku vyžadují velmi citlivý a komplexní přístup k jejich zdraví. AGE Centrum je projektem odrážejícím potřebu vzniku zdravotnických zařízení celostního charakteru, která jsou schopna zajistit péči o seniory, pacienty s disabilitou a chronické pacienty v domácím léčení, propuštěné ze zdravotnických ústavů, a pro pacienty vyžadující celostní a dlouhodobou zdravotně-sociální péči.