Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Péče o pacienty trpící demencí, pomoc pečujícím a osvěta na toto téma. To jsou záležitosti, které nás pojí s ČALSem. Zaměstnanci AGE Centra nevynechají žádný z důležitých kurzů a seminářů pořádané společností. My jsme na oplátku její prodlouženou rukou v Olomouci, kde fungujeme jako Kontaktní místo.

Širší spolupráci s ČALSem jsme navázali na jaře roku 2018, kdy se nám podařilo získat jejich speciální certifikát Vážka. Toto ocenění získají jen ty organizace, které poskytují kvalitní služby pro osoby postižené syndromem demence a pomáhají také jejich rodinám. Stali jsme se tak Kontaktním místem ČALSu. Certifikace se obnovuje každé dva roky, aby byla zajištěna stálá kvalita služeb.

Zaměstnanci AGE Centra absolvovali potřebná školení a kurzy, na centru máme k dispozici vzdělávací a osvětové brožury pro pečující, které jim mohou péči o svého blízkého usnadnit, pořádáme pravidelné akce pro veřejnost, kdy zájemcům zdarma testujeme paměť.

Největší takovou osvětovou akcí je Týden paměti, který probíhá většinou ve druhé polovině září. V roce 2019 byla akce dokonce dvoutýdenní od 16. do 27. září. Pokud jsou Vám podobné akce blízké, sledujte Kalendář akcí na našem webu.

Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Vstřícný personál, diskrétní prostředí.

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace