Spolupráce s neziskovou organizací Úsměv mámy z.s.

Psychiatrie, Psychoterapie
23. 11. 2023

AGE Centrum s radostí oznamuje, že se stalo pratnerským zařízením organizace Úsměv mámy. Úzce spolupracuje a společně podporuje duševní zdraví žen v těhotenství a po porodu. AGE centrum nabízí rychlou odbornou pomoc ženám s psychickými obtížemi v těhotenství a po porodu – klinicko-psychologickou konzultaci i systematickou psychoterapii.

Úsměv mámy, z.s. je jediným spolkem svého druhu v České republice. Specializuje se na psychiku žen v těhotenství a po porodu, věnuje se jak osvětovým a preventivním aktivitám, tak i nabídce rychlé pomoci v podobě peer podpory. Současně se snaží vyjednávat o lepší systémové péči. Součástí je proto i odborná sekce  - psychiatři a psychologové, kteří nabízí rychlou odbornou pomoc ženám, které už peer podpora Úsměvu mámy nestačí.


Psychika v těhotenství a po porodu umí být krásná a opojná, ale také vyčerpávající a děsuplná. Je naprosto v pořádku prožívat i nepříjemné pocity, nicméně pokud je jich příliš mnoho a žena z nich nevidí cestu ven, může se jednat o některý druh perinatální psychické poruchy. Přibližně 1 z 5 žen si takovou psychickou poruchou projde.  Je zásadní přijít k odborníkovi včas, nestydět se a říct si o pomoc.

AGE centrum s organizací Úsměv mámy úzce spolupracuje a společně s ním podporuje duševní zdraví žen v těhotenství a po porodu.  

AGE centrum nabízí rychlou odbornou pomoc ženám s psychickými obtížemi v těhotenství a po porodu – klinicko-psychologickou konzultaci i systematickou psychoterapii.

Péči poskytují: Mgr. Renata Banášová a Mgr. Marie Žemličková

 

Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Vstřícný personál, diskrétní prostředí.

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace