Certifikáty, ocenění

aneb naše sbírka vzácných kovů...


Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Česká alzheimerovská společnost vyvinula certifikační systém, který je určen pro služby pro lidi s demencí. ČALS zařízením, která poskytují své služby v souladu s Kritérii pro udělení certifikátu Vážka, uděluje certifikát Vážka® na dobu 24 měsíců.

AGE Centrum disponuje tímto certifikátem od jara 2018. V září 2020 jsme novou akreditací Vážku obhájili a to jako jediné zdravotnické zařízení v ČR. Kontaktní místo ČALS

Kontaktní místo ČALS

ČALS má v současné době 25 kontaktních míst ve všech krajích České republiky. Jedním z nich je právě AGE Centrum v Olomouci.

Kontaktními místy jsou zařízení státní i nestátní, zdravotnická i sociální. Společné mají to, že poskytují kvalitní služby pro osoby postižené syndromem demence a pomáhají také jejich rodinám. Více o kontaktním místě ČALS 


Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Krátké objednací
lhůty
, diskrétní
prostředí

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace