Výluka tramvají směr Neředín

Pacienty, kteří se k nám do AGE Centra chystají na vyšetření v nejbližších týdnech, čekají výrazné dopravní komplikace. Tramvajová trať vedoucí z centra až do čtvrti Neředín, kterou obsluhují linky č. 2 a 7, se kompletně uzavře od 29. června až do 17. srpna. Důvodem je oprava výhybek.
Kompletní uzavírka pro tramvaje i řidiče se týká ulice Palackého v křižovatce s ulicemi Legionářskou, 8. května a třídou Svobody. První etapa prací je naplánovaná do 17. srpna. Dělníci se pustí do oprav výhybkového rozvětvení a rovněž i části silnice u kolejí.
Dopravu na odříznuté tramvajové větvi do čtvrti Neředín budou zajišťovat náhradní autobusy označené X. Většina zastávek zůstává beze změny, jen místo ulice Palackého bude fungovat dočasná zastávka u přenosného označníku v sousední ulici Pöttingova.
Po dobu výluky budou tramvajové linky číslo 3, 4, 5 a 6 jezdit beze změny a linka 1 pojede po své trase dle výlukového jízdního řádu.
Tramvaje nesoucí čísla 2 a 7 pak budou nahrazeny kombinovanou linkou s označením X2/7 vedenou po trase Fibichova – Hlavní nádraží – Žižkovo náměstí – Náměstí Hrdinů – Tržnice – Hlavní nádraží – Fibichova a zpět s obsluhou všech zastávek. Linka U bude dočasně zcela zrušena.
Objízdná trasa pro automobilovou dopravu povede po ulici Legionářské, do ulice Hynaisovy a Wellnerovy. V opačném směru z Palackého je vedena do Hynaisovy ulice. Řidiči musí počítat s tím, že semafory na křižovatce budou vypnuté.
Řidiče čeká jízda po objízdné trase ještě o dva týdny déle. Druhá etapa prací se bude od 18. do 30. srpna týkat už pouze dokončovacích prací a dojde i na předláždění části chodníků, což už bude ale omezovat pouze automobilovou dopravu.

Věříme, že dopravní komplikace Vás od návštěvy u nás neodradí, a že do budoucna cesta k nám bude ještě pohodlnější. Pevné zdraví a krásné léto i přes dopravní omezení Vám přejí všichni zaměstnanci AGE Centra.