Co je celostní medicína?

Co je celostní medicína? Celostní medicína je způsob léčby, který bere v potaz celého člověka – jeho tělo, mysl, duši a emoce – v zájmu dosažení dobré nálady a zdraví. Člověk může dosáhnout optimálního zdraví pouze vyvážením všech těchto vzájemně závislých složek života. Když jedna z těchto složek nefunguje správně, ovlivňuje to všechny aspekty života člověka. Proto každá nerovnováha (fyzická, duševní, emoční) ovlivní celkové zdraví člověka. Při léčbě je tudíž potřeba vzít v úvahu celou jeho osobnost, analyzovat jeho fyzickou aktivitu, výživu, prostředí, kde žije, emoční, sociální a duchovní život a životní styl.