Cíle a poslání centra

Naši klienti, tedy pacienti s disabilitou, chronickými onemocněními, dlouhodobě nemocní, pacienti ve věku nastupujícího stáří a seniorští pacienti vyžadují velmi citlivý a komplexní přístup v péči o jejich zdraví. AGE Centrum celostní medicíny nabízí prostřednictvím lékařů-specialistů své služby pod jednou střechou pro všechny tyto skupiny pacientů. 

Naše zásady a cíle:

 • Naslouchat, vysvětlovat a edukovat,
 • věnovat pacientům dostatek času, bez dlouhého čekání v čekárně,
 • spoluprací s registrujícím praktickým lékařem podpořit jeho aktivity v rámci péče o pacientovo zdraví,
 • určit a vyřadit nadbytečné zdravotní úkony, léky a procedury, která nemají fakticky pozitivní vliv na zdraví pacienta,
 • určit nezbytná vyšetření a navazující služby specialistů a dalších poskytovatelů zdravotních či sociálních služeb, které celkový stav pacienta vyžaduje.

Pro pacienty ve věku nastupujícího stáří tzv. anti-AGEing

 • Péče k dlouhodobému udržení v té nejlepší fyzické i psychické kondici, při nejvyšším stupni zdraví,
 • prevenci vzniku onemocnění spojených se stárnutím.

Dále pak:

 • Prostřednictvím koordinace služeb lékařů - specialistů zajistit náležitou celostní péči pacientům v domácím léčení a zajistit tak jejich setrvání doma,
 • celostním přístupem ke každému jednotlivci sjednotit a optimalizovat péči o jeho zdraví,
 • poskytovat zdravotní služby celostního charakteru pro pacienty s chronickými onemocněními, disabilitou, geriatrickými a psychiatrickými chorobami,
 • služby denní psychiatrické stacionární péče (zdravotní služba v rámci zdravotního pojištění),
 • poradenství ve zdravotně - sociální oblasti.