Vědecká rada

Při AGE Centru celostní medicíny byla založena vědecká rada, jejímž cílem je udržovat medicínské postupy v té nejaktuálnější podobě, vyhledávat a aplikovat nové poznatky v oblasti léčby, supervize při řešení zdravotní problematiky péče a edukace odborné i laické veřejnosti.

Medicína je týmová práce.

Vědecká rada při CTCenter MaVe s.r.o.

Čestný předseda: doc. MUDr. Jan Lužný, PhD.  
člen:  MUDr. Dagmar Malotová, MBA    
člen:  MUDr. Eva Elšíková  
člen:  MUDr. Petra Gondová  
člen:  MUDr. Klára Blokšová