Programy stacionáře

Nabízíme psychoterapeutické programy pro skupiny pacientů (2 - 12 osob) hrazený ze zdravotního pojištění. Pod vedením kvalifikovaného psychoterapeuta, v příjemném a důstojném prostředí našich zrekonstruovaných prostor. Stacionář si klade za cíl vytvořit pro své klienty klidné a přátelské prostředí, kde budou moci bez obav sdílet své pocity, názory, obavy a dosahovat pokroků ve své léčbě.

Terapeutické skupiny:

Podle povahy potíží budou klienti zařazeni do jedné ze skupin, které se pravidelně střídají. Budou tak mít jistotu, že obtíže ostatních členů skupiny se do jisté míry podobají těm jejich a bude s nimi adekvátně zacházeno. Obsazení skupin se mění jen pozvolna a průběžně, klienti si tak mohou být jisti, že budou na jednotlivých setkáních vídat známé tváře.

Délka programů:

Klienti si mohou vybrat, kolik času s námi chtějí strávit. Zvolí si, zda se cítí jen na dopolední program, nebo zda se chtějí zúčastnit i programu odpoledního. Pravidelné docházení do stacionáře napomáhá k nastolení tolik důležitého denního režimu klientů, který je klíčový k získání pocitu smysluplně stráveného dne. Programy ušité na míru pro každou skupinu pomáhají klientům ve zvládání jejich potíží, ale také k pochopení jejich vzniku a podstaty, k tréninku sociálních dovedností, a podobně (viz programy jednotlivých skupin).

  • 3 hodinový terapeutický program
  • 6 hodinový terapeutický program

Po skončení programu je možné setrvat ve stacionáři až dodoby vyzvednutí klienta pečující osobou, nebo zajistit dopravu klienta domů v doprovodu zdravotníka.

Pro objednávky na termíny nás neváhejte kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle.