Program - Senior

Program pro pacienty trpící lehčími a středně závažnými formami demence, případně oslabením paměti, kognitivními poruchami, či ztrátou společenského kontaktu. 


Program je intenzivnější v oblasti kognitivní rehabilitace, procvičování paměti, znovu zapojování do života a společenských aktivit a nácviku soběstačnosti. Zaměření programu:

Obsah programu:

  • denní sdílení ve skupině,
  • relaxace, 
  • pohybové aktivity a cvičení,  
  • pracovní terapie (ergoterapie),
  • reminiscenční terapie, 
  • muzikoterapie,
  • arteterapie.
V případě zájmu o bližší informace, případně o návštěvu zařízení "na zkoušku", se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím níže uvedeného telefonního čísla.