Psychoterapie

Pro jednotlivce i páry nabízíme psychoterapii vedenou kvalifikovaným psychoterapeutem.

Psychoterapie je jedním ze způsobů léčby psychických obtíží. Disponuje řadou léčebných metod a technik, kterými jsou například:

  • Rozhovor, 
  • uvolnění emocí, 
  • nácvik problematických situací, 
  • sugesce,
  • supervize,
  • další. 

Výběr takových technik si klade za cíl upravit duševní zdraví a spokojenost klienta a ve velké  míře závisí na zaměření terapeuta. Velmi také záleží na povaze problému klienta či na tom, zda se jedná o psychoterapii individuální či skupinovou. Obecně však platí, že největší terapeutický přínos má kvalitně navázaný terepeutický vztah a z toho plynoucí oboustranná důvěra mezi terapeutem a klientem, resp. skupinou.

Psychoterapeutický proces bývá často během na dlouhou trať a usiluje hlavně o změnu nefungujících vzorců chování či problematických postojů ať již k sobě samým, tak i k ostatním lidem a situacím. Úspěšná psychoterapie je taková, která klientovi ulevila v případě akutního problému, ale hlavně jej připravila i na budoucí úspěšné řešení či předcházení problematickým situacím.

V případě, že Vás zaujala naše nabídka, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedeného telefonního čísla.

vedoucí lékařka: MUDr. Eva Elšíková
vedoucí klinický psycholog: PhDr. Jan Vilhelm
klinická psycholožka:

Mgr. Iva Smutná

psycholožka:

Mgr. Kateřina Turčániová