Psychiatrie

Lékař psychiatr se bude věnovat péči o udržení Vašeho duševního zdraví a kognitivních funkcí.

Gerontopsychiatrická, psychiatrická a psychoterapeutická ambulance – diagnostika a léčba duševních onemocnění, psychoterapeutické vedení pacientů, poradenství pro členy rodiny či pečující o duševně nemocného  pacienta, ambulance je specializovaná především na problematiku seniorské populace

  • Psychiatrie se zabývá především léčbou psychických poruch, které vznikají ve stáří,
  • zajištuje prevenci vzniku duševních poruch spojených se stárnutím, nebo pomáhá se zpomalením jejich rozvoje,
  • poskytuje komplexní ošetření a služby, které potřebují lidé s omezenou soběstačností a kognitivní nedostatečností
  • zvyšuje efektivitu psychiatrické péče včasnou diagnostikou a identifikací skrytých psychiatrické nemocnosti,
  • poskytuje paměťový trénink a poradenství.

Gerontopsychiatrie se zabývá především léčbou psychických poruch, které vznikají ve stáří. Senioři trpící duševním onemocněním, které vzniklo v mládí nebo ve středním věku, zůstávají obvykle v péči psychiatrů pro dospělé a neléčí se v zařízeních pro seniory.

Gerontopsychiatrická ambulance pečuje nejčastěji o seniory trpící organickými duševními poruchami. Mezi ty nejvýznamnější onemocnění patří demence, deliria a deprese. Gerontopsychiatrie se však věnuje i závislostem na návykových látkách u seniorů (analgetika, hypnotika a jiné léky, alkohol), paranoidním a halucinatorním stavům.

 

MUDr. Marie EICHNER PROCHÁZKOVÁ