Medicína dlouhodobé péče

Lékař MDP se Vám bude věnovat, abyste mohli co nejdéle setrvat doma mezi blízkými, ve zdraví a psychické pohodě.

  • Celostní lékařská péče o medicínské i nemedicínské potřeby pacientů,
  • komplexní management zdraví pro pacienty s chronickým onemocněním, nebo disabilitou,
  • dohled nad vyšetřeními a léky aby se zamezilo jejich zbytečnému opakování, nadužívání a případným nežádoucím reakcím mezi jednotlivými léky.
  • úzká spolupráce s rodinou, lékaři a okolím pacientů k zajištění jejich pohody,
  • sociální poradenství a pomoc při zajišťování domácí péče.

Medicína dlouhodobé péče je komplexní management zdraví, je zastřešující specializovanou péčí, kterou lékař naplňuje medicínské i nemedicínské potřeby lidí s chronickými nemocemi či disabilitou bez určení věku. Jedná se o pacienty v domácím prostředí, v komunitách, asistovaném prostředí, domovech či před propuštěním ze zdravotnických zařízení.

Unikátní postavení lékaře Medicíny dlouhodobé péče je dáno šíří znalostí v oblasti medicínské i sociální, je poradcem pro pacienty s chronickými chorobami, nebo disabilitou. Spojuje a rozčleňuje komplexní péči a tím zvyšuje komfort pacienta i pečujících. Jasně definuje potřeby pacienta v časové ose bez nutnosti opakujících se, mnohdy dublovaných, vyšetření a testů.

Vedoucí lékařka MDP: MUDr. Dagmar Malotová, MBA