Geriatrie

Lékař geriatr se Vám bude věnovat v prevenci a léčbě závažných a chronických chorob spojených se zvyšujícím se věkem.

  • Poskytnutí specializované zdravotní péče na základě znalosti zvláštností diagnostiky a terapie chorob ve stáří,
  • rozpoznání rizik chorob spojených se stárnutím a důraz na udržení dlouhodobé soběstačnosti a fyzické zdatnosti,
  • prevence chronických onemocnění, jejich léčba a sledování,
  • spojení znalostí z oborů vnitřní lékařství, neurologie, psychiatrie, rehabilitace, klinické výživy, klinické farmakologie, onkologie a paliativní medicíny.
  • diagnostika a léčba psychických onemocnění, především demencí a depresí, včasné odhalení delirií a jejich příčin.

Geriatrie je celostní medicínský obor, který se zaobírá komplexní péčí o staršího pacienta nad 60 let. Integruje v sobě znalosti z oborů vnitřní lékařství, neurologie, psychiatrie, rehabilitace, klinické výživy, klinické farmakologie, onkologie a paliativní medicíny.

Ambulance bude pracovat v úzké spolupráci s praktickými lékaři a specialisty, zařízeními následné péče i se sociální sférou. Naším hlavním cílem je zlepšení podmínek poskytované zdravotní péče pro občany ve věku nad 60 let, zajištění rovného přístupu k péči a racionální terapii na základě péče o seniory s uplatněním svébytné geriatrické odbornosti. Velkou pozornost v rámci prevence budeme též věnovat edukaci cílové populace.

Dožíváme se sice vyššího věku, ale hranice věku, do které žijeme ve zdraví, se neposouvá. Naším cílem je pracovat na zvrácení tohoto stavu.

vedoucí lékařka: MUDr. Petra Gondová
lékařka: MUDr. Naděžda Pavlů