Psychiatrická ambulance a stacionář – AGE Centrum Olomouc

Název projektu:

Psychiatrická ambulance a stacionář – AGE Centrum Olomouc

Webové stránky projektu:

http://ageco.dev.cepac.cz/

Registrační číslo projektu:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0009676

Projekt je financován z prostředků Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu ČR.