Projekt AGE Management

CTCenter MaVe s.r.o. bylo zařazeno do projektu dotačního titulu prostřednictvím z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je zlepšení a zefektivnění řízení v oblasti age managementu s využitím moderních metod řízení a rozvojem lidských zdrojů. Web projektu http://ageco-age.dev.cepac.cz/

Název projektu:

„AGE Centrum“

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009544